Banner
صفحه اصلی > پروژه ها > در حال اجرا

تأمین مواد شیمیایی و تأمین خدمات مورد نیاز ۱۵ مجموعه سیستم پسماندهای حفاری
کارفرما : شرکت ملّی حفاری ایران
موقعیت : در دست اجرا
تاریخ شروع : ۱۳۹۳/۰۹/۰۹
تأمین مواد گِل حفاری جهت ۲۲ حلقه چاه گازی در فاز ۱۴ پارس جنوبی (کیش)
کارفرما : شرکت ملّی حفاری ایران
موقعیت : در دست اجرا
تاریخ شروع : ۱۳۹۲/۰۷/۰۱